பெரியகுளம் பாலு இராமச்சந்திரன்

என் வீட்டுத் தோட்டத்தின் எழில் மலர்கள் !

செவ்வாய், 11 பிப்ரவரி, 2020

தமிழுக்கும் அமுதென்று பேர் !


எனக்குப் பிடித்த பாடல் ! - தமிழுக்கும் அமுதென்று பேர் !

[இயற்றியவர்: பாவேந்தர் பாரதி தாசன்}

-------------------------------------------------------------------------------------------------


                         தமிழுக்கும் அமுதென்று பேர் - அந்தத்
                         தமிழ் இன்பத் தமிழ்எங்கள் உயிருக்கு நேர்
                         தமிழுக்கு நிலவென்று பேர்! - இன்பத்
                         தமிழ் எங்கள் சமுகத்தின் விளைவுக்கு நீர்
                         தமிழுக்கு மணமென்று பேர்! - இன்பத்
                         தமிழ் எங்கள் வாழ்வுக்கு நிருமித்த ஊர்
                         தமிழுக்கு மதுவென்று பேர்! - இன்பத்
                         தமிழ் எங்கள் உரிமைச்செம் பயிருக்கு வேர்!
                                                                  (தமிழுக்கும் அமுதென்று)

                         தமிழ் எங்கள் இளமைக்குப் பால் - இன்பத்
                         தமிழ் நல்ல புகழ்மிக்க புலவர்க்கு வேல்
                         தமிழ் எங்கள் உயர்வுக்கு வான்! - இன்பத்
                         தமிழ் எங்கள் அசதிக்குச் சுடர்தந்த தேன்
                         தமிழ் எங்கள் அறிவுக்குத் தோள்! - இன்பத்
                         தமிழ் எங்கள் கவிதைக்கு வயிரத்தின் வாள்
                         தமிழ் எங்கள் பிறவிக்குத் தாய்! - இன்பத்
                         தமிழ் எங்கள் வளமிக்க உளமுற்ற தீ!
                                                                 (தமிழுக்கும் அமுதென்று)                                                                


--------------------------------------------------------------------------------------------------ஆக்கம் + இடுகை,
பாலு இராமச்சந்திரன்,
(baluramachandra83@gmail.com)
ஆட்சிமன்றக் குழு உறுப்பினர்,
தமிழ்ப் பணி மன்றம்.
[தி.பி.2051,சுறவம்(தை)28]
{11-02-2020}

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4 கருத்துகள்:

 1. படிக்கப் படிக்கத் தெவிட்டாத பாடல் ! பாடப் பாட அலுக்காத இனிய சொற்கள் ! அருமை மிக அருமை !

  பதிலளிநீக்கு
 2. அருமையான பாடல் ! தமிழின் சிறப்புகளை எடுத்துரைக்கும் பாடல் ! உங்களுக்கு இந்தப் பாடல் பிடிக்கிறது என்பது உங்கள் தமிழுணர்வின் வெளிப்பாட்டைக் காண்பிக்கிறது !

  பதிலளிநீக்கு
 3. தமிழின் பெருமையை உணர்த்தும் பாடல் ! என் மனதையும் கவர்ந்த இனிய பாடல் ! இந்தப் பாடலிலிருந்து தங்கள் தமிழுணர்வைப் புரிந்து கொள்ள முடிகிறது ! வாழ்த்துகள் !

  பதிலளிநீக்கு
 4. .தமிழ் உணர்வினைத் தட்டி எழுப்புகிற பாடல்

  பதிலளிநீக்கு